SupplyLOGO CatalogText

سرویس‌های كادا تامین در قالب چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند: سرویس‌های مبنا، سرویس‌های ارزش‌افزوده، سرویس‌های مكمل و سرویس‌های سفارشی. استفاده از سرویس‌های كادا تامین فرایندی تدریجی و پیوسته است و مشتركین كادا می‌توانند در فازها/گام‌های مختلف از سرویس‌های كادا تامین استفاده كنند. در فاز اول، سرویس‌های مبنا در اختیار "مشترك كادا" قرار می‌گیرند و در فازهای بعدی، "مشترك كادا" می‌تواند براساس نیاز خود و مشاوره متخصصین كادا تامین، سرویس‌های دلخواه و مورد نیاز خود را انتخاب نماید.

در ادامه نحوه استفاده از سرویس‌ها توضیح داده شده است. به‌علاوه به منظور آشنایی بیشتر با هریك از سرویس‌ها، می‌توانید به منوی سرویس‌های كادا تامین مراجعه كنید.

این گروه نقطه شروع استفاده از سرویس‌های كادا تامین محسوب می‌شود. سرویس‌های كدگذاری، جستجوی كالا و انتشار اطلاعات استاندارد كادا تامین در این گروه قرار دارند. سرویس انتشار اطلاعات استاندارد كادا تامین، داده‌ و اطلاعات استاندارد اقلام كالایی را در عملیات مختلف سازمان مانند تدارك، خرید، تحقیق و توسعه، مالی و حسابداری و غیره تزریق می‌كند؛ به همین دلیل توسعه این سرویس در سازمان "مشترك كادا" به صورت مرحله‌ای در درازمدت و برحسب نیازهای "مشترك كادا" انجام می‌شود.

این گروه شامل سرویس‌های ژنریك‌سازی، تامین/خرید كالا و درخت سیستم و قطعات است كه بیشترین تاثیر و ارزش را برای "مشترك كادا" به همراه دارند. این گروه سرویس به ویژه به سازمان‌های دارای‌ تعداد اقلام جاری زیاد توصیه می‌شود.

این گروه در نقش مكمل گروه سرویس‌های مبنا و گروه سرویس‌های ارزش افزوده ظاهر شده و شامل دو سرویس تبدیل كاداكد به ایران‌كد و سرویس طبقه‌بندی سفارشی است. سرویس تبدیل كاداكد به ایران‌كد برای آن دسته از مشتركین كادا كه اقلام كالایی وارداتی دارند یا محصولات خود را در زنجیره تامین ملی به فروش می‌گذارند توصیه می‌شود. سرویس طبقه‌بندی سفارشی نیز امكان طبقه بندی/دسته بندی اقلام کالایی مطابق نیاز و سلیقه "مشترك كادا" فراهم می‌كند و به سازمان‌هایی‌ توصیه می‌شود كه دارای تعداد زیادی كد كالا در تعداد كمی گروه قلم كالایی است.

این گروه سرویس‌ها به مشتركین كادا با نیازهای خاص توصیه می‌شود. در حال حاضر دو سرویس چیدمان اطلاعاتی انبار و برچسب گذاری كالا در این گروه ارائه شده و برحسب نیاز "مشترك كادا"، سرویس‌های ویژه برای بهبود و تسریع جریان اطلاعات اقلام كالا در سازمان طراحی و توسعه می‌یابد.

سرویس کد گذاری

به دو صورت مشاوره و پروژه ارائه می‌شود. در حالت مشاوره، تیم كادا تامین زمینه لازم را برای اجرا و پیاده سازی سیستم توسط خود سازمان "مشترك كادا" فراهم آورده و به عنوان راهبر پروژه، تیم پیاده سازی سازمان "مشترك كادا" را هدایت و کنترل می‌نماید. در حالت پروژه، كل فرایند شناسایی و كدگذاری اقلام كالا توسط نمایندگان كادا تامین صورت گرفته و تیم سازمان "مشترك كادا" در کنار تیم كادا تامین آموزش می بینند.

سرویس جستجوی كالا

امكان جستجوی كالاهای مورد نیاز براساس كد، پارامترهای توصیفی (فنی/كاركردی) كالا، سازنده یا فروشنده برای كاربران در سازمان را فراهم می‌كند.

سرویس انتشار اطلاعات استاندارد

وظیفه تزریق اطلاعات استاندارد كالا به سیستم‌های عملیاتی مختلف موجود در سازمان را برعهده دارد.

مدت زمان فاز یک : 6 ماه

تداوم سرویس انتشار اطلاعات استاندارد

وظیفه تزریق اطلاعات استاندارد كالا به سیستم‌های عملیاتی مختلف موجود در سازمان را برعهده دارد.

سرویس ژنریك‌سازی

اقلام كلاس‌های خاص (دارای اطلاعات تجاری و غالبا تك‌منبعه) را به كلاس‌های عام (دارای اطلاعات فنی و ذاتی و غالبا چندمنبعه) انتقال می‌دهد.

سرویس تامین/خرید کالا

این سرویس تسهیل‌كننده فرایند خرید یا تامین كالا از نقطه نیاز تا نقطه سفارش كالا است و در دو قالب سرویس خرید برای سازمان‌های كوچك و سرویس تامین برای سازمان‌های متوسط و بزرگ ارائه می‌شود.

سرویس درخت سیستم و قطعات

ساختاری سلسله‌مراتبی از كلیه قطعات عام و خاص موجود در سیستم‌های بزرگ و پیچیده سازمان "مشترك كادا" را ایجاد می‌كند.

سرویس تبدیل کادا کد به ایران کد

وظیفه تبدیل كاداكد اقلام جاری (از نوع وارداتی یا محصولات) "مشترك كادا" به ایران‌كد برای ورود به زنجیره تامین ملی را برعهده دارد.

سرویس ساختار طبقه بندی سفارشی

امكان طبقه‌بندی/دسته‌بندی اقلام كالا برحسب نیاز و فرهنگ سازمان "مشترك كادا" به جز ساختار مورد استفاده كادا تامین را فراهم می‌كند.

سرویس چیدمان اطلاعاتی انبار

طرح چیدمان اقلام كالا در انبار (چیدمان اطلاعاتی اقلام) با استفاده از مشخصات ماهیتی/فنی و ملاحظات فیزیكی موجود در كاتالوگ هر قلم كالای كدگذاری شده را ارائه می‌دهد.

سرویس برچسب گذاری

با استفاده از مشخصات ماهیتی/فنی و ملاحظات فیزیكی موجود در كاتالوگ هر قلم كالای كدگذاری شده، اقلام كالایی را برچسب‌گذاری می‌كند.

سایر سرویس های سفارشی

این دسته از سرویس‌ها بنا به نیاز و به سفارش مشتركین كادا توسعه می یابد.

مدت زمان فاز 2 : بسته به سرویس های انتخابی

قوانین استفاده از سایت كادا

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است

Powered by Cadagroup.ir © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت کارسازان فراداده ایرانیان میباشد